#author("2016-07-20T03:05:30+09:00","","")
#author("2016-08-01T03:05:52+09:00","","")
[[アーマード・コア3(AC3)]]
*3-SL/ARM UNIT L[左腕部兵装] [#f8a17892]
#contents
**レーザーブレード [#u860de40]
***CLB-LS-1551 [#p1e8896f]
 軽量・安価なエネルギーブレード
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CLB-LS-1551|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|11000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|LASER BLADE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブレード性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|122|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|8|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|26|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE RATING|9|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|782|BGCOLOR(#FFCC66):WAVE RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK HEAT|5|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|2050|

#comment(noname,nodate)

***MLB-LS/003 [#r4dc2179]
 1551に対抗して製作されたブレード
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MLB-LS/003|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|29000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|LASER BLADE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブレード性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|188|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|6|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|40|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE RATING|8|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|970|BGCOLOR(#FFCC66):WAVE RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK HEAT|12|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|1800|

#comment(noname,nodate)

***CLB-LS-2551 [#y062c11b]
 攻撃速度を重視した機動戦闘型
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CLB-LS-2551|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|38000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|LASER BLADE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブレード性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|225|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|10|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|48|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE RATING|6|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|1240|BGCOLOR(#FFCC66):WAVE RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK HEAT|22|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|2640|

#comment(noname,nodate)

***KLB-TLS/SOL [#ab9b97db]
 エネルギー波を射出する特殊型
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KLB-TLS/SOL|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|50000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|LASER BLADE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブレード性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|250|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|14|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|71|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE RATING|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|1520|BGCOLOR(#FFCC66):WAVE RANGE|700|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK HEAT|18|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|4240|

#comment(noname,nodate)

***MLB-MOONLIGHT [#t8916ea7]
 最高の攻撃力を誇るミラージュ社の傑作
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MLB-MOONLIGHT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|55200|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|LASER BLADE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブレード性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|502|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|20|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|100|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE RATING|8|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|2100|BGCOLOR(#FFCC66):WAVE RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK HEAT|20|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|2100|

#comment(noname,nodate)

***CLB-LS-3771 [#v8e4d64b]
 威力を最優先したショートレンジタイプ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CLB-LS-3771|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|43000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|LASER BLADE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブレード性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|386|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|10|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|84|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE RATING|3|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|2300|BGCOLOR(#FFCC66):WAVE RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK HEAT|102|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|3570|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***MLB-HALBERD [#x821cfb1]
 最も高い命中率を誇る長射程型ブレード
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MLB-HALBERD|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|54000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|LASER BLADE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブレード性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|154|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|7|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|53|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE RATING|11|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|1020|BGCOLOR(#FFCC66):WAVE RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK HEAT|10|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|2320|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***MLB-T/100 [#i36caa6d]
 収束率を高め、高い攻撃力を実現
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MLB-T/100|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|38200|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|LASER BLADE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブレード性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|204|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|18|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|41|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE RATING|7|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|1220|BGCOLOR(#FFCC66):WAVE RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK HEAT|16|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|2560|
-''3P追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**ライフル [#de1b0185]
***MWG-RFL/150 [#l35768b0]
 ダメージを強化した対ACライフル
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-RFL/150|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|43600|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|RIFLE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|353|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|30|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|10|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|150|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|250|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|90|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|45|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|540|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***KWG-ARFL150 [#x1018a49]
 3連射撃を行う特殊ライフル
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KWG-ARFL150|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|35300|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|AST RIFLE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|400|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|34|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|6|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|150|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|218|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|100|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|18|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|430|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**スナイパーライフル [#rb3dbc49]
***MWG-SRFL/70 [#o4f0695f]
 威力を重視したスナイパーライフル
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-SRFL/70|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|33500|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SNIPER RIFLE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|415|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|50|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|4|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|70|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|656|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|25|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|120|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|950|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***CWG-SRFL-50 [#p1b31c79]
 射程を重視したスナイパーライフル
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-SRFL/70|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|55700|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SNIPER RIFLE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|313|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|55|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|5|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|50|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|550|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|25|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|120|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|1200|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**マシンガン [#bc8403f6]
***MWG-MGL/300 [#f02c1c1f]
 携帯性を重視した軽量マシンガン
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-MGL/300|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|15000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|MACHINE GUN|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|329|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|3|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|4|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|300|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|80|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|10|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|15|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|320|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***CWG-MGL-150 [#n9833209]
 攻撃力、弾数に優れる近距離攻撃型
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CWG-MGL-150|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|45700|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|MACHINE GUN|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|411|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|5|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|8|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|150|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|162|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|5|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|20|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|300|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**ハンドガン[#o3d7f447]
***MWG-HGL-100 [#q0abfabc]
 熱量攻撃型ハンドガン
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-HGL-100|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|35500|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND GUN|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|204|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|24|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|14|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|100|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|216|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|260|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|48|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|315|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***MWG-HGBL-90 [#hca03624]
 6連射撃の機能を持つ特殊ハンドガン
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-HGBL-90|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|62000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND GUN|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|174|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|34|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|30|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|90|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|176|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|120|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|56|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|260|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**バズーカ [#la379a0d]
***CWG-BZL-40 [#oaae2b8e]
 高い攻撃力と敵への熱量を持つバズーカ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CWG-BZL-40|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|51000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND GUN|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|703|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|60|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|16|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|40|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|880|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|576|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|161|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|445|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***CWG-SBZL-20 [#qa5644e9]
 発射後、3発に拡散する特殊バズーカ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CWG-SBZL-20|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|46300|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND GUN|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|1130|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|58|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|26|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|20|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|560|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|205|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|220|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|420|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**ショットガン [#h0307bf5]
***MWG-GSL/72 [#j8361b42]
 広範囲に弾を発射するショットガン
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-GSL/72|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|35500|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SHOT GUN|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|310|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|51|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|24|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|72|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|129|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|26|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|68|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|365|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***CWG-GSL-56 [#g788a455]
 攻撃力を重視したショットガン
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CWG-GSL-56|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|69200|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SHOT GUN|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|511|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|58|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|30|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|56|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|194|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|33|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|82|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|380|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**投擲銃 [#q6d5bb10]
***KWG-HZL50 [#y22694ed]
 投てき銃、放物線を描く弾を発射する
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KWG-HZL50|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|35500|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HOWITZER|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|204|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|60|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|14|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|50|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|1250|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|306|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|400|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|440|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-

#comment(noname,nodate)

***KWG-HZL30A [#sb6f2ed0]
 攻撃力を強化した投てき銃
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KWG-HZL30A|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|71000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HOWITZER|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|629|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|88|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|14|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|30|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|1720|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|245|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|400|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|440|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***KWG-HZL30 [#v01c4830]
 発射後、分裂する弾を採用した投てき銃
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KWG-HZL30|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|43000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SPREAD HOWITZER|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|283|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|94|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|14|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|30|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|485|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|278|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|400|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|505|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|

-距離250で4発の子弾に分裂する弾を撃つ。
-ショットガンのような面の広がりではなく、それぞれが大きく横に広がる。やたら偏って分裂するときもあり、相手にダメージを与えられるかは運任せ。
#comment(noname,nodate)

***KWG-HZL30S [#md59f287]
 分裂弾数を増加した投てき銃
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KWG-HZL30S|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|78300|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SPREAD HOWITZER|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|604|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|94|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|14|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|30|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|485|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|278|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|300|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|505|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***KWG-NHZL60 [#x2c4ef58]
 弾数を重視した発火型特殊投てき銃
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KWG-NHZL60|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|63200|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|NAPALM HOWITZER|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|815|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|45|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|49|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|60|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|200|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|444|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|520|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|430|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***KWG-NHZL30 [#zf5fd37c]
 着弾時に敵を発火させる特殊投てき銃
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KWG-NHZL30|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|41200|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|NAPALM HOWITZER|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|408|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|45|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|33|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|30|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|200|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|444|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|520|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|430|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**火炎放射器 [#d6aff492]
***KWG-FTL450 [#x618dd9c]
 火炎放射器、熱による高い攻撃力を持つ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KWG-FTL450|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|54200|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|NAPALM HOWITZER|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|355|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|3|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|8|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|450|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|235|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|195|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|10|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|96|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|

#comment(noname,nodate)

**ハンドミサイル [#m55f2a47]
***MWGG-HML-18 [#xcfee14a]
 高速ミサイルを搭載した携行型
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWGG-HML-18|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|48200|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND MISSILE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|393|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|60|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|573|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|18|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|780|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|145|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|140|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|450|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**グレネードライフル [#f97b9213]
***CWGG-GRSL-20 [#kebe43a9]
 携行性を重視した小型携帯型グレネード
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CWGG-GRSL-20|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|42000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|GRENADE RIFLE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|452|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|120|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|38|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|20|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|1016|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|620|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|600|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|780|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**ハンドロケット [#w2ff4310]
***MWGG-HRL-32 [#jc06a90b]
 2発同時発射できる携行型ロケット
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWGG-HRL-32|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|33400|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND ROCEKT|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|388|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|46|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|15|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|32|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|680|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|283|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|110|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|900|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***MWGG-HNRL-100 [#nadd1d9f]
 着弾時に敵を発火させる特殊ロケット
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWGG-HNRL-100|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|57000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND NAP ROCEKT|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|972|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|70|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|18|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|100|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|140|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|542|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|100|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|492|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**パルスライフル [#ac10c678]
***MWG-KPL/100 [#e6c35ee8]
 軽量で高い携行性を持つパルスライフル
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-KPL/100|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|61500|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|PULSE RIFLE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|242|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|28|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|299|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|100|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|356|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|ENERGY|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|2|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|510|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|2400|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***MWG-KPL/150 [#b049285f]
 攻撃力を重視したパルスライフル
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-KPL/150|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|46000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|PULSE RIFLE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|408|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|34|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|246|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|150|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|442|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|ENERGY|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|6|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|485|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|1900|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**レーザーライフル [#w5119550]
***MWG-XCWL/60 [#y2a5f21a]
 攻撃力を重視したエネルギーライフル
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-XCWL/60|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|51000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|LASER RIFLE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|606|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|50|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|408|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|60|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|740|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|ENERGY|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|9|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|670|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|3300|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***MWG-XCDL/80 [#cb0ae0c5]
 2発を同時発射するエネルギーライフル
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MWG-XCDL/80|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|61000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|DUAL LASER RIFLE|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|724|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|60|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|322|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|80|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|462|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|ENERGY|
|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO HEAT|14|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|600|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|2600|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**エネルギーシールド [#rdb845af]
***CES-ES-0001 [#u0c9c74d]
 機体の防御力を高めるエネルギーシールド
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CES-ES-0001|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|11500|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|ENERGY SHIELD|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:シールド性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|133|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD COVERAGE|73|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|18|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|10|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF SHELL|200|BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|396|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF ENERGY|198|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|1600|

#comment(noname,nodate)

***CES-ES-0101 [#u6f083a1]
 0001の出力を高めた強化版シールド
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CES-ES-0101|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|16400|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|ENERGY SHIELD|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:シールド性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|180|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD COVERAGE|73|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|45|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|8|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF SHELL|304|BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|600|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF ENERGY|284|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|2080|

#comment(noname,nodate)

***MES-ES/011 [#v5780157]
 実弾防御力、防御範囲を重視
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MES-ES/011|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|29000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|ENERGY SHIELD|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:シールド性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|224|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD COVERAGE|82|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|75|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|6|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF SHELL|430|BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|283|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF ENERGY|205|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|2425|

#comment(noname,nodate)

***KES-ES/MIRROR [#df593c0e]
 最高の防御性能を持つキサラギ社の傑作
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KES-ES/MIRROR|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|35000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|ENERGY SHIELD|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:シールド性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|350|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD COVERAGE|71|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|129|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|10|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF SHELL|420|BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|450|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF ENERGY|470|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|2280|

#comment(noname,nodate)

***MES-ES/015 [#sc26e197]
 反動防御・熱遮断に優れた強化型シールド
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MES-ES/015|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|45000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|ENERGY SHIELD|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:シールド性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|277|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD COVERAGE|90|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|106|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|10|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF SHELL|280|BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|950|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF ENERGY|330|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|1880|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**実体シールド [#k7a39c36]
***KSS-SS/WALL [#r355d4d8]
 使用エネルギーを廃した、実シールド
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KSS-SS/WALL|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|15000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SHIELD|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:シールド性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|164|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD COVERAGE|56|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|6|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF SHELL|303|BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|520|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF ENERGY|301|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***KSS-SS/707A [#f93b2999]
 防御範囲を重視した実シールド
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KSS-SS/707A|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|44000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SHIELD|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:シールド性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|370|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD COVERAGE|86|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|10|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF SHELL|440|BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|600|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF ENERGY|405|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

***KSS-SS/863B [#p390fbee]
 実弾防御力を最優先した実シールド
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KSS-SS/863B|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|28000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SHIELD|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:シールド性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|223|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD COVERAGE|73|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|8|BGCOLOR(#FFCC66):DISCHARGE HEAT|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF SHELL|510|BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|400|
|BGCOLOR(#FFCC66):SHIELD DEF ENERGY|270|BGCOLOR(#FFCC66):USAGE DRAIN|-|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)