#author("2016-04-01T15:52:53+09:00","","")
#author("2016-04-01T16:40:01+09:00","","")
[[DARK SOULSⅢ]]
*特大剣 [#w3da0ae6]
#contents
**ツヴァイヘンダー [#c5216043]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ツヴァイヘンダー|
|>|>|>|>|>|>|>|特大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|踏み込み|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|10(-/15)|
|重量|>|>|10.0|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|140|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|40.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|35.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|35.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|40.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|40|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|19|技|11|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**アストラの大剣 [#q236bb10]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|アストラの大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|特大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**罪の大剣 [#l7206706]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|罪の大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|特大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|罪の火|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|10(-/17)|
|重量|>|>|13.5|耐久度|>|>|100|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|161|物理|>|>|55.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|45.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|40.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|40.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|45.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|45|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|C|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|22|技|10|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**ローリアンの大剣 [#i41d16ce]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ローリアンの大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|特大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|ローリアンの炎|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|10(-/18)|
|重量|>|>|14.0|耐久度|>|>|115|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|151|物理|>|>|65.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|45.0|
|炎|>|>|79|炎|>|>|40.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|40.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|45.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|45|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|D|信|D|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|26|技|20|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**グレートソード [#xb97a5d4]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|グレートソード|
|>|>|>|>|>|>|>|特大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|踏み込み|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|10(-/20)|
|重量|>|>|20.0|耐久度|>|>|100|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|159|物理|>|>|65.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|50.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|45.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|45.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|50.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|45|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|28|技|10|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**黒騎士の大剣 [#v462005d]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|黒騎士の大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|特大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|踏み込み|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|10(-/16)|
|重量|>|>|16.0|耐久度|>|>|115|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|185|物理|>|>|65.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|50.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|50.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|45.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|50.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|45|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|C|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|30|技|18|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**煙の特大剣 [#a745da80]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|煙の特大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|特大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**ロスリック騎士の大剣 [#l6deed01]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ロスリック騎士の大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|特大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

*特殊特大剣 [#ka852cfd]
**ファランの大剣 [#j70f4af7]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ファランの大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|特殊特大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|パリィ|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(-/-)|
|重量|>|>|12.5|耐久度|>|>|90|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|125|物理|>|>|55.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|45.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|40.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|40.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|45.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|45|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|C|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|18|技|20|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)