#author("2016-03-16T22:56:02+09:00","","")
[[ソウル シリーズ/Bloodborne]]

#setlinebreak
*Bloodborne/登場人物 [#m9092108]
**あ [#v9540c4e]
***アデーラ [#a4514c4e]
-
----
***アデライン [#z9c1e5d6]
-
----
***アリアンナ [#zf54538b]
-
----
***アルフレート [#a4514c4e]
-
----
***ウィレーム学長 [#i977513b]
-
----
***オドン教会の男 [#e94ff618]
-
----
**か [#w0f7f947]
***ガスコイン神父 [#c1152568]
-
----
***烏羽の狩人 [#a4514c4e]
-
----
***ギルバート [#w583b5c1]
-
----
***教区長エミーリア [#ru48za1e]
-
----
***クモ男 [#h56fd4rn]
-
---
***ゴース(あるいはゴスム) [#h219ba76]
-
---
**さ [#y066fcab]
***残酷な守り人 [#a7r53e22]
-
----
***女王アンナリーゼ [#ub7cfdd7]
-
----
***助言者ゲールマン [#cb73691d]
-
----
**処刑人 [#i9f7da5a]
-
----
***初代教区長ローレンス [#ru52um72]
-
----
***使者 [#n634c3e2]
-
----
**た [#ie1c8336]
***時計塔のマリア [#hd0602e1]
-
----
**な [#cbe92dcd]
***人形 [#hd0602e1]
-
----
**は [#x544cd7b]
***母を待つ少女 [#o0bc5222]
-
----
***母を待つ少女の姉 [#s92fb1d1]
-
----
***古狩人デュラ [#z5cc36fa]
-
----
***古狩人ヘンリック [#h3e4b4cb]
-
----
***包帯頭の男 [#g3648434]
-
----
**ま [#h21286ae]
***ミコラーシュ [#k250995e]
-
----
**や [#p351711c]
***ヤーナムの影 [#dd8072e5]
-
----
***ヨセフカ夫人 [#oaefc7dd]
-
----
**ら [#gb3c07c7]
***連盟長ヴァルトール [#g3f30ff5]
-
----
**わ [#vca2470d]
----
**英文 [#u2af6c0e]
----