#author("2016-04-18T22:47:28+09:00","","")
[[DARK SOULSⅢ]]
*大剣 [#p68d21b9]
#contents
**バスタードソード [#z8e6d846]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|バスタードソード|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|踏み込み|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|12(-/15)|
|重量|>|>|8.0|耐久度|>|>|75|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|138|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|16|技|10|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**クレイモア [#e81e1dfb]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|クレイモア|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|9.0|耐久度|>|>|75|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|138|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|16|技|13|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**フランベルジェ [#e2cee617]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|フランベルジェ|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|8.5|耐久度|>|>|70|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|144|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|33|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|15|技|14|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**竜血の大剣 [#h4ab55e8]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|竜血の大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|6.0|耐久度|>|>|75|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|89|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|71|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|71|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|18|技|16|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**処刑人の大剣 [#o7d7b5f2]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|処刑人の大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|打撃|
|>|>|>|>|>|>|>|踏み込み|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|12(-/15)|
|重量|>|>|9.0|耐久度|>|>|85|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|131|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|40|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|C|技|E|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|19|技|13|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**黒騎士の剣 [#f3b929a7]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|黒騎士の剣|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|我慢|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|10(-/-)|
|重量|>|>|10.0|耐久度|>|>|100|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|173|物理|>|>|55.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|40.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|40.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|35.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|40.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|40|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|20|技|18|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**ストームルーラー [#x480d985]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ストームルーラー|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|嵐の王|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(20/20)|
|重量|>|>|8.0|耐久度|>|>|10|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|143|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**亡者狩りの大剣 [#e7611c23]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|亡者狩りの大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|8.5|耐久度|>|>|70|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|145|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|C|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|14|技|18|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**ウォルニールの聖剣 [#jf11cc65]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ウォルニールの聖剣|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|神の怒り|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|30(-/-)|
|重量|>|>|7.5|耐久度|>|>|70|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|151|物理|>|>|45.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|45.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|13|技|13|理|0|信|13|

#comment(noname,nodate)

**裁きの大剣 [#n32d5f1f]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|裁きの大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|裁きの構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(19/22)|
|重量|>|>|9.0|耐久度|>|>|85|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|107|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|72|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|40|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|D|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|17|技|15|理|12|信|0|

#comment(noname,nodate)

**狼騎士の大剣 [#e3248187]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|狼騎士の大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|狼の剣技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(19/23)|
|重量|>|>|11.5|耐久度|>|>|95|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|139|物理|>|>|55.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|40.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|35.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|35.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|40.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|40|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|C|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|24|技|18|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**月光の大剣 [#h8d7e1e0]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|月光の大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|月光の奔流|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|18(-/-)|
|重量|>|>|10.5|耐久度|>|>|75|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|79|物理|>|>|55.0|
|魔力|>|>|139|魔力|>|>|60.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|35.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|35.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|40.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|40|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|E|技|E|理|D|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|16|技|11|理|26|信|0|

#comment(noname,nodate)

**火継ぎの大剣 [#uf87cfa7]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|残り火|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|25(-/-)|
|重量|>|>|9.0|耐久度|>|>|105|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|128|物理|>|>|55.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|89|炎|>|>|40.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|40|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|20|技|10|理|10|信|10|

#comment(noname,nodate)

**双王子の大剣 [#w6303103]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|双王子の大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|大剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|聖光と炎|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|0(22/22)|
|重量|>|>|9.5|耐久度|>|>|95|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|126|物理|>|>|55.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|83|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|40|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|D|信|D|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|22|技|14|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)