#author("2016-07-20T03:08:15+09:00","","")
#author("2016-07-20T12:36:34+09:00","","")
[[アーマード・コア3(AC3)]]
*3-SL/OPTIONAL PARTS[オプションパーツ] [#be75f14b]
#contents
**OP-S-SCR [#a111f474]
 実弾のダメージを軽減
|~ENTERPRISE|MIRAGE|
|~PRICE|24000|
|~SLOT REQUIRED|2|

#comment(noname,nodate)

**OP-E/SCR [#k76b88fc]
 エネルギー弾のダメージを軽減
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|28000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|1|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|28000|
|~SLOT REQUIRED|1|

#comment(noname,nodate)

**OP-S/STAB [#tfa83b5c]
 被弾時の反動を軽減
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|23000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|1|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|23000|
|~SLOT REQUIRED|1|

#comment(noname,nodate)

**OP-E/CND [#pb310e43]
 ジェネレータ容量を増設
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|21000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|4|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|21000|
|~SLOT REQUIRED|4|

#comment(noname,nodate)

**OP-ECMP [#j4660a14]
 一定周期でロック解除パルスを発信
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|19000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|3|
|~ENTERPRISE|KISARAGI|
|~PRICE|19000|
|~SLOT REQUIRED|3|

#comment(noname,nodate)

**OP-L-AXL [#h7e14a22]
 ロックオン時間の短縮
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|26000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|2|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|26000|
|~SLOT REQUIRED|2|

#comment(noname,nodate)

**OP-LFCS++ [#scbf184f]
 ロックオンサイトを大きくする
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|24000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|6|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|24000|
|~SLOT REQUIRED|6|

#comment(noname,nodate)

**OP-L/BRK [#h78d0fa8]
 ブレーキング機能を強化する
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|30000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|1|
|~ENTERPRISE|MIRAGE|
|~PRICE|30000|
|~SLOT REQUIRED|1|

#comment(noname,nodate)

**OP-L/TRN [#s6517f1e]
 旋回速度を上昇させる
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|41000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|4|
|~ENTERPRISE|MIRAGE|
|~PRICE|41000|
|~SLOT REQUIRED|4|

#comment(noname,nodate)

**OP-E-LAI [#zff3a769]
 エネルギーシールドの防御範囲を強化
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|38000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|3|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|38000|
|~SLOT REQUIRED|3|

#comment(noname,nodate)

**OP-E-LAP [#j7801704]
 レーザーブレードの攻撃力を強化
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|74000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|6|
|~ENTERPRISE|KISARAGI|
|~PRICE|74000|
|~SLOT REQUIRED|6|

#comment(noname,nodate)

**OP-SP/E++ [#e60e7bc9]
 エネルギー武器の威力を上げる
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|45000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|3|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|45000|
|~SLOT REQUIRED|3|

#comment(noname,nodate)

**OP-E/RTE [#id4f20c9]
 エネルギー武器の連射速度を上げる
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|45000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|1|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|45000|
|~SLOT REQUIRED|1|

#comment(noname,nodate)

**OP-TQ/CE [#yfeac1fa]
 武器発射時の消費エネルギーを軽減
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|45000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|5|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|45000|
|~SLOT REQUIRED|5|

#comment(noname,nodate)

**OP-M/AW [#afde2a61]
 レーダーにミサイル表示機能を追加
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|10000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|1|
|~ENTERPRISE|MIRAGE|
|~PRICE|10000|
|~SLOT REQUIRED|1|

#comment(noname,nodate)

**OP-INTENSIFY [#r6a17c82]
 ???
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|0|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|ALL|
|~ENTERPRISE|KISARAGI|
|~PRICE|0|
|~SLOT REQUIRED|ALL|

#comment(noname,nodate)

**OP-R/INIA [#n2c2d2e6]
 レーダーの表示範囲を拡大する
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|32000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|2|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|32000|
|~SLOT REQUIRED|2|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**OP-CLPU [#x6a97448]
 放熱効率を上昇させる
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|28000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|2|
|~ENTERPRISE|KISARAGI|
|~PRICE|28000|
|~SLOT REQUIRED|2|

#comment(noname,nodate)

**OP-EO-LAP [#q5bfea82]
 EOの攻撃範囲を強化する
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|43000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|3|
|~ENTERPRISE|MIRAGE|
|~PRICE|43000|
|~SLOT REQUIRED|3|
-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)

**OP-TQ/ESE [#j5bca52e]
 エネルギーシールドの消費ENを軽減
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|45000|
|BGCOLOR(#FFCC66):SLOT REQUIRED|3|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|45000|
|~SLOT REQUIRED|3|

-''SL追加パーツ''

#comment(noname,nodate)