#author("2016-04-01T14:15:06+09:00","","")
#author("2016-04-01T16:37:22+09:00","","")
[[DARK SOULSⅢ]]
*直剣 [#v8bacb7a]
#contents
**ショートソード [#c36926c6]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ショートソード|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|2.0|耐久度|>|>|65|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|99|物理|>|>|45.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|110|受け能力|>|>|30|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|C|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|8|技|10|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**ロングソード [#g69c6b6d]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ロングソード|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|3.0|耐久度|>|>|70|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|110|物理|>|>|45.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|30|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|10|技|10|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**ブロードソード [#iff19423]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ブロードソード|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|3.0|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|117|物理|>|>|40.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|25.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|20.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|20.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|25.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|30|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|C|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|8|技|8|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**折れた直剣 [#hdccdc9b]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|折れた直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|1.0|耐久度|>|>|30|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|70|物理|>|>|40.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|25.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|20.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|20.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|25.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|30|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|8|技|8|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**アストラの直剣 [#n06fb1c8]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|アストラの直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|3.0|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|129|物理|>|>|45.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|30|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|E|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|10|技|10|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**ロスリック騎士の剣 [#of837f33]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ロスリック騎士の剣|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|4.0|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|103|物理|>|>|45.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|110|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|11|技|18|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**ダークソード [#ib1ee6ba]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ダークソード|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|踏み込み|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|12(-/15)|
|重量|>|>|4.5|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|115|物理|>|>|55.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|C|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|16|技|15|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**イルシールの直剣 [#s6f99a98]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|イルシールの直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|4.0|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|124|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|35.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|35|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|12|技|14|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**アンリの直剣 [#g3800f63]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|アンリの直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|構え|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/20)|
|重量|>|>|3.0|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|117|物理|>|>|45.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|30|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|E|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|10|技|10|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**太陽の直剣 [#l7e6f31f]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|太陽の直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**聖者の燭台 [#y22335b6]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|聖者の燭台|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|導きの灯火|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|5(-/-)|
|重量|>|>|2.0|耐久度|>|>|65|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|70|物理|>|>|40.0|
|魔力|>|>|77|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|30|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|C|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|8|技|12|理|0|信|12|

#comment(noname,nodate)

**ロスリックの聖剣 [#b2ad82b8]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ロスリックの聖剣|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|ロスリックの聖光|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(17/22)|
|重量|>|>|4.0|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|107|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|35.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|35.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|10|技|18|理|0|信|14|

#comment(noname,nodate)

**トゲの直剣 [#sb61576a]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|トゲの直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

*双短剣 [#z6d00e35]
*双剣 [#z6d00e35]
**ゴットヒルトの双剣 [#xfc1413e]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ゴットヒルトの双剣|
|>|>|>|>|>|>|>|直剣|
|>|>|>|>|>|>|>|双剣|
|>|>|>|>|>|>|>|標準/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|回転切り|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|5(-/17)|
|重量|>|>|6.5|耐久度|>|>|70|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|100|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|30|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|12|技|18|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)