ARMORED CORE V車両・列車

T-160E SLONEZ-06 ARGUS航空機・飛行ユニット

A66/2 HAWKC63 OWLETF17 FLAMINGOF21C STORKPOLARISB-44 ROKHR14 WATCHER防衛型

R2B SHCHITR2B2 SHCHIT2R2B3 SHCHIT3支援型

Sz11 SPEERSz12 SPEER LSz13 SPEER S高機動型

AS-12 AVESAS-12H AVES/HAS-12L AVES/LAS-12R AVES/R砲台

GROM/RYTSARBLITZ KANONESLINGER G.N.D.SLINGER H.E.P.SLINGER M.PODSLINGER V.M.T.UDB-33UDS-30未確認機

AMMON AAMMON SOOTHECASCAVENGEREXUSIA

名称EXUSIA
アップデートエクストラミッション(強化版)エクストラミッション(通常版)ストーリーミッション
AP900000 ▲300000 ▲100000
防御力:KE940 ▲100 -100
防御力:CE1770 ▲200 -200
防御力:TE2000 -2000 -2000
武装
GATLING GUNTE:3000GATLING GUNKE:300GATLING GUNKE:500
VLS MISSILEKE:100VLS MISSILEKE:100VLS MISSILEKE:100
PLUSE CANNONCE:24000PLUSE CANNONTE:4000PLUSE CANNONTE:3500
LASER BLADETE:50000LASER BLADETE:50000PLUSE CANNONTE:1500


巨大兵器

L.L.L.TypeD No.5


名称HEAD
アップデート強化版(2012/3/7~)強化版(初版)通常版
AP150000 ▽700000 ▲150000
防御力:KE32400 -32400 ▲4800
防御力:CE32400 -32400 ▲180
防御力:TE190 -190 ▽3150
名称R-ARM
アップデート強化版(2012/3/7~)強化版(初版)通常版
AP120000 ▽500000 ▲120000
防御力:KE180 -180 -180
防御力:CE32400 -32400 ▲3150
防御力:TE32400 -32400 ▲4800
名称L-ARM
アップデート強化版(2012/3/7~)強化版(初版)通常版
AP120000 ▽400000 ▲120000
防御力:KE32400 -32400 ▲180
防御力:CE190 -190 ▽3150
防御力:TE32400 -32400 ▲4800
名称R-MISSILE
アップデート強化版(2012/3/7~)強化版(初版)通常版
AP120000 ▽400000 ▲120000
防御力:KE32400 -32400 ▲3150
防御力:CE175 -175 ▽4800
防御力:TE32400 -32400 ▲180
名称L-MISSILE
アップデート強化版(2012/3/7~)強化版(初版)通常版
AP120000 ▽700000 ▲120000
防御力:KE32400 -32400 ▲3150
防御力:CE32400 -32400 ▲4800
防御力:TE180 -180 -180


St ELMORAIJIN